İlaç ve Tıbbi Cihaz Operasyonları Müdürlüğü

Görev & Sorumluluk Alanı

 

Şirketimiz ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazların yurtiçi ve yurtdışı alım ve satımı, ayrıca ülkemizde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşerî tıbbi ürünlerin yurt dışından temin edilmesi konusunda yetkilendirilmiştir. Ayrıca ülkeler arası yapılacak kamu alımlarında tedarikçi rolü üstlenmek ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı yurtdışında faaliyet gösteren hastanelere ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedariki şirketimizin görevleri arasındadır.

 

 

Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler

 

 • 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kurulan USHAŞ ilaç, cihaz ve tıbbî malzeme tedariki yapmak konusunda yetkilendirilmiştir.
 • Ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı halde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşerî tıbbi ürünlerin yurt dışından temin edilmesi konusunda 10.01.2020 tarihi itibarıyla yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
 • USHAŞ, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.

 

Ürünlerimiz

 

 • COVID-19 Tanı Kitleri
  PCR Tanı Kitleri
  Rapid Antijen Tanı Kitleri

 

 • Tıbbi Cihazlar
  Ventilatör Cihazı
  Yüksek Akış Oksijen Terapisi Cihazı

 

 • İlaçlar

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı ile Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri Ltd. Şti. ortaklığı ile SARS-CoV-2’nin moleküler testi için WHO tarafından 17 Ocak 2020’de yayınlanan bir referans protokole dayanarak COVID-19 tanı kiti geliştirdi. Referans yöntemin başlığı “Wuhan coronavirus 2019’un gerçek zamanlı RT-PCR ile tanısal tespiti” dir. Bu kapsamda geliştirilen ve üretilen “hızlı viral nükleik asit izolasyon ve tanı kiti”nin fikri mülkiyet hakları ile üretilmesi ve/veya ticarileştirilmesi hakkı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e, ürünlerin üretimi ve/veya ticarileştirilmesi hakları 02.03.2020 tarihinde süresiz biçimde münhasıran USHAŞ’a devredilmiştir.

İlaçlar

 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Operasyonları Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan her türlü beşerî tıbbi ürünü (ilaçları) gerek yurtdışından ithalatlarını gerek yurtiçinden tedariklerini gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara GDP (iyi taşıma koşulları) altında teslimatlarını gerçekleştirmektedir. Türk ilaç sanayisi, ülkemizde ihtiyaç duyulan ilaçları kutu bazında %70 oranında yerel imkanlarla üretebilen güçlü bir yapıdır. Üretilen bu ilaçlar son derece etkin, güvenilir olmasının yanı sıra birçok rakip ülkeye göre daha ekonomik olarak üretilebilmektedir. Bu sebeple yurtdışından gelen ilaç taleplerini yerli üreticilerin ürünlerini önceliklendirerek tedarik etmek, yurtdışına ihracatlarını gerçekleştirerek Ülkemize döviz girdisi sağlarken, yerli üreticiyi desteklemek USHAŞ olarak önceliğimizdir.

 

 

 

Gerekli Bilgiler

 

İlaç Takip Sistemi (İTS) Numarası

8680001564415

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Numarasi

2667269356361

 

 

Fatura Bilgileri

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. Sağlık Kampüsü Kat:8 06800 Çankaya ANKARA

Ankara Kurumlar V.D. 8940697604

 

İletişim Bilgileri

0216 266 01 01

Tedarik Yönetim Sistemi için tıklayınız.