Misyon ve Vizyon

MİSYON

 

  • Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek
  • Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkânlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek
  • Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak
  • Sağlık sistemi ve eğitimi ihracatında öncü rol üstlenmek
  • İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı azaltıcı etki sağlamak

 

VİZYON

 

Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmek; ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında stratejik çözüm ortağı olmak