Yazıyı büyüt Yazıyı varsayılan yap Yazıyı küçült
İçeriği Yazdır

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYON

• Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek
• Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkânlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek
• Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak
• Sağlık sistemi ve eğitimi ihracatında öncü rol üstlenmek
• İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı azaltıcı etki sağlamak

VİZYON

Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmek; ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında stratejik çözüm ortağı olmak

DEĞERLERİMİZ

• Adil, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlılık,
• Her zaman “en iyi” olmak,
• Kalifiye yetenek ve nitelikli insan kaynağını esas almak,
• Sürekli gelişim ve ilerleme odaklı olmak,
• Ülkemiz ekonomisine güç ve katma değer yaratmak.