Stratejik Hedefler

Şirketimiz, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırmış ve sağlık turizmine ilişkin stratejik hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 

 • Ülkemizin sağlık turizminin yurtdışı tanıtımlarında kullanılacak üst bir ülke markası ile hedef ülkelere dönük stratejik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hedef ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri, ileri tanı merkezleri ve hastaneler açılması,
 • Yabancı devlet kurumları ve sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılması,
 • Ülkemizin sağlık turizmine ilişkin genel tanıtımı ile sağlık kuruluşları ile sunulan hizmetlerin tanıtıldığı, portal üzerinden hasta yönlendirme ve rezervasyon imkanlarının bulunduğu Sağlık Turizmi Web Portalının etkin tanıtımı ve profesyonelce işletilmesi,
 • Şehir hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri için tanıtım ve aracılık modeli oluşturulması ve uygulanması,
 • Sağlık turizmi alanında hizmet sunum ve standartlarının regüle edilmesi,
 • Sağlık turizmine ilişkin teşvik, yetkilendirme, denetim, şikâyet, kayıt ve istatistik bilgilerinin tek bir otorite (USHAŞ) tarafından koordine edilmesi,
 • Sağlık turisti olarak gelen hastalar için ve şikâyet ve memnuniyetin izlenebildiği bilişim altyapısı oluşturulması,
 • Geriatri alanında yaşlı bakım köyleri ve kür merkezleri kurulması amacıyla ortak projeler yürütülmesi ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi,
 • Sağlık termal turizmi işletme sayısının artırılması ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi.

Bu hedefler çerçevesinde belirli kriterlere göre belirlenen hedef ülkeler aşağıdadır.

 • İngiltere
 • Almanya
 • Bosna Hersek
 • Bulgaristan
 • Sırbistan
 • Kosova
 • Romanya
 • Rusya
 • Ukrayna
 • Azerbaycan
 • Gürcistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Türkmenistan
 • Özbekistan
 • Afganistan
 • Pakistan
 • Irak
 • Katar
 • Kuveyt
 • Bahreyn
 • Cezayir
 • Fas
 • Cibuti
 • Somali
 • Sudan
 • Senegal
 • Moritanya
 • Nijerya

Bahse konu hedef ülkelerde Sağlık Turizmi Koordinasyon Ofisleri ve İleri Tanı Merkezleri kurulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 

Sağlık Turizmi Koordinasyon Ofisleri:

Hastanın ihtiyacına göre ülkemizdeki doğru adrese yönlendirilebildiği ve ülkemizin sağlık sistemini bulunduğu ülkede en iyi şekilde tanıtan irtibat ve koordinasyon ofisleri olarak tasarlanmıştır.

 

İleri Tanı Merkezleri

İleri tanıya yönelik gelişmiş tıbbi cihaz ve ekipmanları bünyesinde bulunduran, küçük cerrahi işlemleri, 24 saati geçmeyen yatış işlemlerini ve ön/ileri tanı konulmak suretiyle ülkemizdeki hastanelere yönlendirme işlemlerini yapabilecek; tedavi sonrasında hasta takip ve ambulans hizmeti de verebilen sağlık merkezleri olarak tasarlanmıştır.