Stratejik Hedefler

Şirketimiz, ülkemizin 2024 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırmış ve sağlık turizmine ilişkin stratejik hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 

 • Ülkemizin sağlık turizminin yurtdışı tanıtımlarında kullanılacak üst bir ülke markası ile hedef ülkelere dönük stratejik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hedef ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri, ileri tanı merkezleri ve hastaneler açılması,
 • Yabancı devlet kurumları ve sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılması,
 • Ülkemizin sağlık turizmine ilişkin genel tanıtımı ile sağlık kuruluşları ile sunulan hizmetlerin tanıtıldığı, portal üzerinden hasta yönlendirme ve rezervasyon imkanlarının bulunduğu Sağlık Turizmi Web Portalının etkin tanıtımı ve profesyonelce işletilmesi,
 • Şehir hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri için tanıtım ve aracılık modeli oluşturulması ve uygulanması,
 • Sağlık turizmi alanında hizmet sunum ve standartlarının regüle edilmesi,
 • Sağlık turizmine ilişkin teşvik, yetkilendirme, denetim, şikâyet, kayıt ve istatistik bilgilerinin tek bir otorite (USHAŞ) tarafından koordine edilmesi,
 • Sağlık turisti olarak gelen hastalar için ve şikâyet ve memnuniyetin izlenebildiği bilişim altyapısı oluşturulması,
 • Geriatri alanında yaşlı bakım köyleri ve kür merkezleri kurulması amacıyla ortak projeler yürütülmesi ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi,
 • Sağlık termal turizmi işletme sayısının artırılması ve bu kapsamda pilot projelerin hayata geçirilmesi.

Bu hedefler çerçevesinde belirli kriterlere göre belirlenen hedef ülkeler aşağıdadır.

 • İngiltere
 • Almanya
 • Bosna Hersek
 • Bulgaristan
 • Sırbistan
 • Kosova
 • Romanya
 • Rusya
 • Ukrayna
 • Azerbaycan
 • Gürcistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Türkmenistan
 • Özbekistan
 • Afganistan
 • Pakistan
 • Irak
 • Katar
 • Kuveyt
 • Bahreyn
 • Cezayir
 • Fas
 • Cibuti
 • Somali
 • Sudan
 • Senegal
 • Moritanya
 • Nijerya