Yönetim Kurulu

Engin KARABAŞ – Yönetim Kurulu Başkanı

 

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak ÖZTOP – Yönetim Kurulu Üyesi

 

Hakan KAHRAMAN – Yönetim Kurulu Üyesi