Yazıyı büyüt Yazıyı varsayılan yap Yazıyı küçült
İçeriği Yazdır

Yasal Bildiri

Şirketimiz USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-2 nci maddesi doğrultusunda uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na önerilerde bulunmak konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

“İnternet Sitesi’ndeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, USHAŞ’ın iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali USHAŞ’ın açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla İnternet Sitesi’ni kullanamaz. İçerik, İnternet Sitesi’nde bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece USHAŞ’dan yazılı izin alınması kaydıyla ve USHAŞ’ın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, USHAŞ’ın önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde USHAŞ’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.”

 

Yukarıda anılan faaliyet konuları ile ilgili olarak USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ)  www.www.ushas.com.tr ve www.turkishmedicalcity.com web sitelerinde yer alan her türlü içerik, görsel ve uygulamaların, bilgi, yorum, görüntü, fotoğraf, ses kaydı, video, görüş benzeri dokümanların USHAŞ’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması, yayınlanması, dağıtılması, değiştirilmesi, saklanması, ticari bir amaçla kullanılması ve/veya kullandırılması, haber içeriklerine aktarılması ya da sunum ve benzeri kaynaklarda yazılı izin almaksızın kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

USHAŞ, web sitelerinde yer alan bilgi ve dokümanların güncel ve gerçek durumu en iyi şekilde yansıtması için her türlü özeni göstermektedir. Bununla birlikte, site içeriklerinde yer alması muhtemel imla hataları, imla eksikliği, güncellemelerdeki gecikmeler, muhtemel yanlışlıklar ya da herhangi bir nedenden dolayı oluşabilecek zarar ve ziyan nedeniyle sorumlu olmayacaktır.

 

Bu web sitelerinde bulunan bilgileri değiştirmek, güncellemek, çıkarmak veya düzenlemek gibi iş ve işlemlerin yapılması konusunda USHAŞ münhasıran yetkilidir. Yukarıda belirtilen web sitelerindeki bilgilerin güncellemesi sırasında sitede olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı USHAŞ sorumlu tutulamaz.

 

Web sitelerini ziyaret eden ziyaretçiler, her türlü karar ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere web sitesine ve içeriğine ulaşmayı kabul etmiş sayılmaktadır. Web sitelerinde yer alan içerik ve uygulamalar nedeniyle hiçbir kişi ve/veya kuruluşa karşı taahhütte bulunulmamaktadır.

 

USHAŞ, ziyaretçilerinin başka web sitelerine erişimini sağlayabilir. Ancak bu web sitelerinden erişilebilecek herhangi bir bilgiye dair bunların doğruluğu ve eksiksizliği de dahil olmak üzere hiçbir güvence ya da gizlilik ve güvenlik politikaları ilgili taahhüt sunmamaktadır. Bu kapsamda başka sitelerin içeriklerinden ve yapılacak bağlantılar nedeniyle oluşabilecek zararlardan USHAŞ sorumlu olmayacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak sitelerimizde yer alan Aydınlatma metni ve Çerez Politikası’nın incelenmesi sorumluluğu ziyaretçiye aittir.

 

Web sitelerimiz ile ilgili şikâyet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.