Yazıyı büyüt Yazıyı varsayılan yap Yazıyı küçült
İçeriği Yazdır

USHAŞ TEDARİK YÖNETİM SİSTEMİNE KAYIT TAAHHÜDÜ

 

USHAŞ Tedarik Yönetim Sistemi aracılılığı ile USHAŞ tarafından alımı yapılacak ürünlere teklif vermek için;

 

 • İşbu başvurumuzun USHAŞ tarafından değerlendirilerek onaylanmak suretiyle geçerli olacağı konusunda bilgilendirildiğimizi,

 

 • USHAŞ tarafından başvuru esnasında talep edilen bilgileri doğru ve güncel biçimde paylaştığımızı,

 

 • USHAŞ tarafından talep edilen belgeleri sisteme tam ve eksiksiz yüklediğimizi, aksi halde başvurumuzun kabul edilmeyeceğini ve bilgi/belgelerin hatalı ve eksik olması halinde doğabilecek tüm zararların bizzat tarafımıza ait olduğunu,

 

 • USHAŞ’ın alım yapacağı ürünlere yönelik hazırlanacak tekliflerin USHAŞ tarafından yayımlanacak Teknik Şartnameye uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini, aksi halde teklifimizin değerlendirilmeyeceğini ve teklifimiz ile bağlı olduğumuzu,

 

 • USHAŞ’ın alımı yapılacak ürüne ilişkin olarak alınacak teklif sayısını ve ürünün temin edileceği Tedarikçiyi belirleme konusunda münhasıran yetkili olduğunu, Şartnameye uygun teklif düzenlemiş olmamızın şirketimizden ürün alınacağı anlamına gelmediğini,

 

 • Ürünlere yönelik teknik koşullar ve diğer hususların, USHAŞ tarafından yayımlanacak Teknik Şartname ve sair evraklar ile belirleneceğini,

 

 • Teknik Şartnamede belirlenen şartların kabul ettiğimiz hallerde teklif veremeyeceğimizi,

 

 • Detayı Teknik Şartname ile belirlenecek ürünlerin USHAŞ tarafından alımına yönelik her türlü bilginin Gizli Bilgi kapsamında olduğunu,

 

 • Bu bilgilerin sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personele ifşa edileceğini ve ifşa edilen kişilerin de gizlilik yükümlülüğü konusunda haberdar edilmesi gerektiğini, gizliliğin ihlali halinde USHAŞ’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanını tazmin edeceğimizi,

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Veri niteliği taşıyan her türlü bilgiyi, işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkmasını takiben silecek, yok edecek veya anonimleştireceğimizi,

 

 • USHAŞ Tedarik Yönetim Sistemi aracılığı ile temin edeceğimiz ürünlerden kaynaklı her türlü ihtilaf konusunda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yetkili olduğunu,

 

 • USHAŞ’ın ön yazılı onayını almaksızın haklarımızı veya yükümlülüklerimizi tümüyle veya kısmen temlik edemeyeceğimizi

Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.