Somali Recep Tayip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Malzeme Tedarik Protokolü

Haberi Paylaş
09/03/2020

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinin tıbbi sarf, laboratuvar sarf, ameliyathane sarf malzeme yıllık ihtiyaçlarının tedariki sürecinde uhdesinde ürün kalan firmaların tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar incelenmek üzere aşağıda belirtilen iletişim kanallarından USHAŞ ile paylaşılacaktır. İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait (1adet) numuneyi teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler USHAŞ teknik uzmanları tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Gerek görülmesi halinde komisyon gerekli incelemeyi yapmak üzere tekrar numune isteyebilir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir.Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Değerlendirme aşamasında kullanılan veya denenmesi için servislere gönderilen numuneler için ücret talep edilmeyecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak USHAŞ’ta tutulacaktır.

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim adresinden bize ulaşabilirsiniz:

 

Ecz. Bora PALABIYIK
Adres: USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. 6001. Cad.
No: 9 Kat: 8 Çankaya 06800 Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]