Yazıyı büyüt Yazıyı varsayılan yap Yazıyı küçült
İçeriği Yazdır

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracılık Hizmetlerinde Faaliyette Bulunacak Kuruluşlar İçin Başvuru Evrakları

1. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A grubu seyahat acentesi işletme belgesi örneği ( İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tasdikli ya da noter onaylı olması gerekmektedir.),

 

2. Uluslararası Sağlık Turizmi yetki belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi ile imzalanan protokol örnekleri,

 

3. İştigal konusu olarak sağlık turizmi acentalığı faaliyetinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tasdikli olması gerekmektedir.),

 

4. Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi ve kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.),

 

5. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

 

6. Temsile yetkili kişi ve kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

 

7. Vergi Levhası,

 

8. Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu,

 

9. Web sitesi ekran görüntüleri,

 

10. Yetkinlik kriterlerinde sayısı ve dil yeterliliği belirtilen her bir personele ait dil yeterlilik belgeleri, SGK hizmet dökümleri ve SGK işe giriş bildirgeleri,

 

11. Yetkinlik kriterleri arasında sayılan taahhütname,

 

12. Onam formu,

 

13. Başvuru formu,

 

14. Çalışan Personel İletişim Bilgileri.