Aracı Kuruluş Yetkilendirme

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup bahse konu Yönetmelik kapsamında hâlihazırda, yetkilendirilmiş kuruluşlara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bununla birlikte, 663 sayılı KHK’nın Ek-2 maddesinin 2’nci fıkrasının a) bendi uyarınca şirketimiz uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek konusunda yetkilendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanmış olan aracı kuruluşların güncel durumu için tıklayınız.