Değerlerimiz

  • Adil, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlılık,
  • Her zaman “en iyi” olmak,
  • Kalifiye yetenek ve nitelikli insan kaynağını esas almak,
  • Sürekli gelişim ve ilerleme odaklı olmak,
  • Ülkemiz ekonomisine güç ve katma değer yaratmak.