وب – متن خبر: چهره آموزشی کشورمان “USHAŞ-AKADEMİ” یک پروژه جدید دیگر را امضا کرد

14/12/2022

 

یک پروتکل همکاری در زمینه آموزش بهداشت بین آکادمی USHAŞ و مشاوران آموزش یونیورسیتی هاوس امضا شد.

USHAŞ رئیس هیئت مدیره دکترSelami Kılıç، تحت نظارت مدیر کل USHAŞ Murat Mercan، با امضای Ben Muziek، مدیر آموزش و ظرفیت سازی Unihouse، در ساختمان وزارت بهداشت USHAŞ آنکارا امضا گشت.

 

در سخنرانی افتتاحیه جلسه پروتکل همکاری، رئیس هیئت مدیره USHAŞ دکتر. سلامی قلیچ گفت: اولین اقدام از پروتکل همکاری که امروز با یونی هاوس امضا کردیم، تقویت ظرفیت متخصصان سلامت ما در زمینه گردشگری سلامت است که یکی از مهمترین موضوعات خدمات بین المللی سلامت است.

 

جلسه پروتکل همکاری با حضور رئیس هیئت مدیره USHAŞ با سخنرانی دکتر سلامی کیلیچ آغاز شد. آقای کیلیچ در سخنرانی خود در مورد برند چتر “HealthTurkey” صحبت کرد و گفت که فعالیت های آموزشی آکادمی USHAŞ که جزء مهم این برند است، ادامه خواهد یافت. وی تصریح کرد: با پروتکل امضا شده ابتدا آموزش هایی که به ارائه خدمات بین المللی گردشگری سلامت کمک می کند آغاز و سپس برنامه های آموزشی جدید با توجه به نیازها و خواسته ها برنامه ریزی می شود.

 

در جلسه پروتکل؛ رئیس هیئت مدیره اوسهاش دکتر سلامی کیلیچ، مدیر کل اوساش مراد مرجان، هماهنگ کننده پروژه آکادمی دکتر ابرو آیدین، مدیر حقوقی و قراردادهای اوسهاش علی بوراک کیرکباش، مسئول پروتکل و سازمان اوسهاش امراه کاراجا حضور داشتند.

 

همچنین، بن موزیک، مدیر آموزش و توسعه یونی هاوس، آشکیم بالکو، مشاور آموزشی یونی هاوس، مربیان یونی هاوس و پله برقی های سفارت آنگلیس از هیئت مشاوره آموزشی یونی هاوس حضور داشتند.

 

به منظور حمایت از جایگاه کشورمان در خدمات بین‌المللی سلامت، آکادمی اوسهاش به سرعت برنامه‌های آموزشی مورد نیاز بخش را با ارزیابی‌های جامع و تحلیل‌های نیاز مربوط به آموزش‌ها اجرا می‌کند و به حمایت از برند HealthTürkiye  خود ادامه می ‌دهد.