Uluslararası Sağlık Turizmi Aracılık Hizmetlerinde Faaliyette Bulunacakların Yetkilendirilmesi Hakkında Duyuru!

Bilindiği üzere, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 2’nci maddesi hükmü uyarınca USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek konusunda görevlendirilmiştir.

 

Söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde, halihazırda Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen uluslararası sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşların yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemler, 05/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimize devredilmiştir.

 

Bu çerçevede, belirtilen tarihten önce müracaatı yapılmış olan yetkilendirme başvuruları Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacak olup; 05/06/2021 tarihinden itibaren başvurular Şirketimize  yapılacaktır. Ön başvurular USHAŞ web sitesi üzerinden alınacak olup, süreç ve sürece ilişkin ilerlemeler web sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

 

Halihazırda 13/07/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası  Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğe göre “Uluslarası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” sahibi aracıların yetki belgeleri geçerliliğini korumakta olup, bundan sonraki süreçte takipleri Şirketimiz uhdesinde yürütülecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.