Danışma Kurulları

Şirketin görev alanlarıyla ilgili tecrübe ve bilginin artırılmasını teminen, şirket proje ve faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, iyileştirme ve geliştirme önerilerinde bulunmak üzere “Sağlık Turizmi Danışma Kurulu” ve “İlaç Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.

 

İlaç Danışma Kurulu Üyeleri

 • Türkiye İlaç Sanayi Derneği
 • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
 • TİM – İlaç Sektörü Komitesi

 

Tıbbi Cihaz Danışma Kurulu Üyeleri

 • Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD)
 • Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER)
 • Tüm Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF)
 • Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

 

Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyeleri

 • Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
 • TİM – Sağlık Hizmetleri Komitesi
 • Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği
 • Özel Hastaneler Platformu Derneği
 • TOBB Sağlık Kurumları Meclisi
 • Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği