USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ, MİSYON I

Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ, MİSYON II

Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ, MİSYON III

Sağlık hizmetleri ihracatında,
kamu/özel sektör koordinasyonunda ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ,  MİSYON IV

Sağlık sistemi ve eğitimi ihracatında öncü rol üstlenmek

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ, MİSYON V

İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı azaltıcı etki sağlamak